Material: peščenjak, apnenec
Tip: lomljenec
Namen uporabe: za pozidavo škarp in fasad
Izgled: na stik (brez fug, kot suhozid), s poglobljeno cementno fugo ali s fino fugo, fugirano z mivko in cementom
Način polaganja: pozidava s cementno malto