Material: peščenjak, apnenec
Tip: bunja, skrilavec (opus incertum), rustika
Namen uporabe: notranje in zunanje stenske obloge, fasadni cokel, stebri, itd.
Način polaganja: lepljenje na podlago s fleksibilnimi cementnimi lepili